ശരീരത്തിലെനീര് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട്മാറ്റാൻ യാതൊരു ചിലവുമില്ലാത്ത മാജിക്ഒറ്റമൂലി

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വേദനകൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കാലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വച്ച് ഇടിച്ചാൽ പിടിച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ നീര് എല്ലാം വന്നിട്ട് നല്ല വേദന എല്ലാം അനുഭവപ്പെടാറ് ഉണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തം നല്ല വേദന തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതുതരം വേദനയും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒറ്റമൂലി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ ആയി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വാളൻപുളിയുടെ ഇലയാണ്.

നല്ല പച്ച ഇല ഇതിൽ മൂത്തതും ഇളയതും ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇലയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒറ്റമൂലി. നീര് വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻറെ ഇല മാത്രം ആയിട്ട് എടുക്കുക തണ്ട് ഒഴിവാക്കി ഇല മാത്രം നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമുക്കൊരിക്കലും അരഞ്ഞു കിട്ടുകയുമില്ല.

അതുപോലെതന്നെ ഇതിൻറെ തണ്ട് ഇതിലിട്ട് അരച്ചാലും കറക്ടായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടുകയില്ല. അതിങ്ങനെ ചതഞ്ഞരഞ്ഞു കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻറെ തണ്ട് ഒഴിവാക്കി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. നന്നായി വെള്ളം പോലെയൊന്നും ആകാൻ പാടില്ല. അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആക്കി എടുക്കണം.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.