പേടിക്കണം ഓറല്‍ കാന്‍സറിനെ

വായിലുണ്ടാകുന്ന അർബുദരോഗം ആണ് ഓറൽ കാൻസർ. ചുണ്ട് നാവ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെ കലകളെ ആണ് സാധാരണ ഓറൽ ക്യാൻസർ ബാധിക്കുക. വായുടെ താഴ്ഭാഗം കവിളിൻറെ ഉൾഭാഗം , മോണ, വായുടെ മേൽഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലും കാൻസർ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. സ്ഥിരമായി ഉള്ള പുകവലിയും പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും അമിത മദ്യപാനവും ആണ് ഓറൽl കാൻസറിനുള്ള കാരണങ്ങൾ. വായ വേണ്ടവിധത്തിൽ ശുചിയാക്കാൻ അതും പല്ലുകൾ പൊട്ടുന്നതും പോഡുകൾ അടക്കുന്നതും മറ്റും മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിരമായ അസ്വസ്ഥതകളും ഓറൽ കാൻസറിന് കാരണമാകും.

വായിൽ അസാധാരണമായ രുചിവ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുക , വായിൽ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുക, ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വിഴുങ്ങാനുള്ള പ്രയാസം , നാവിൻറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ്. സാധാരണ തുടക്കത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാകാറില്ല എങ്കിലും രോഗം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ പുകച്ചിലും വേദനയും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അർബുദം വലുതാണെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ അത്യാവശ്യമായി തീരും.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.