ഗ്യാസ് ട്രബിള്‍ പ്രശ്‌നമോ ഇതാപരിഹാരം

എല്ലാവരിലും പൊതുവായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഗ്യാസ്ട്രബിൾ. സത്യത്തിൽ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഒരു രോഗമേ അല്ല. ആധുനിക വൈദ്യ ശാസ്ത്രം ഇതിനെ രോഗമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെ ….എന്നിരുന്നാലും ഗ്യാസ്ട്രബിൾ മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അധികരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ…. വയറ്റിൽ വായു നിറഞ്ഞ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയാണ് പലർക്കും ഈ പ്രശ്നം. ഈ അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ വയറുമായും നെഞ്ചു മായും ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണം ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ മിക്ക കേസുകളിലും കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണാറില്ല. വെറും ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് പ്രതി. സാധാരണ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പ്രശ്നവും ഗ്യാസിൻറെ ഉപദ്രവമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . വയർ വീർത്ത പോലെ തോന്നുക , പുകച്ചിൽ, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ , വയറുവേദന ,ഏമ്പക്കം , നെഞ്ചുവേദന ,പുറംവേദന , ശ്വാസം മുട്ടൽ തുടങ്ങിയ പലതരം ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഗ്യാസ്ട്രബിളിന്. ഗ്യാസ്ട്രബിൾ മാറുന്നതിനുള്ള ചില നാട്ടു പ്രയോഗങ്ങൾ ഇതാ ശ്രദ്ധിക്കൂ.

വീട്ടിൽ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ… വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഏതാനും അല്ലികൾ എടുത്ത് തീ കനലിൽ ചുട്ട് തിന്നാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രബിളിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. വെളുത്തുള്ളി പാലിൽ ചതച്ചിട്ട് കാച്ചി രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം പതിവായി കുടിച്ചു നോക്കൂ. ഗ്യാസ്ട്രബിൾ പിന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. കുരുമുളക്, ചുക്ക് ,തിപ്പലി എന്നിവ സമമായി എടുത്തു പൊടിച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കുഴച്ച് പതിവായി കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.