ഈഷാമ്പൂ പുരട്ടി നോക്കുക മുടിനരക്കില്ല നാലിരട്ടിയായി വളരും

എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയർ കെയർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഷാമ്പൂ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള ഒരു പരാതിയാണ് ഇങ്ങനെ ഷാമ്പു സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനു പകരം മുടി വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലോ.. എല്ലാവരും മാഷ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുണ്ടാക്കുന്ന മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന എന്നാൽ ഒരു ഷാംപൂ തരുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തരുന്ന ഷാമ്പൂ എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം.

ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നും ഇതിൻറെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഷാംപൂ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 100 ml തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തേങ്ങയുടെ ഒന്നാംപാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. കഴിയുന്നത്ര വെള്ളം കുറവ് ചേർത്തുവേണം നിങ്ങളീ പാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ആയിട്ട്…

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.