കഞ്ഞി വെള്ളത്തിനു ഇതു പോലൊരു ഗുണംഉണ്ടാകും എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽപോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല

മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന പിഗ്മെൻ്റേഷൻ ഡാർക്ക് സ്പോർട്സ് എന്നിവയ്ക്ക് മാറുന്നതിനു വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ക്രീമുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ വളരെയധികം വിലയും ആണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന കഞ്ഞി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പിഗ്മെൻ്റേഷനും, ഡാർക്ക് സ്പോർട്സും ഒക്കെ മാറ്റി മുഖം എങ്ങനെ നന്നായി ബ്രൈറ്റ് ആക്കാം എന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നും, ഇതിലെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫേസ് പാക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ആണ്. കഞ്ഞിവെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അരിയുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നിങ്ങൾ സാധാരണയായി വീട്ടിൽ കഞ്ഞിവെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഞ്ഞി ഊറ്റി കഴിഞ്ഞ ആ വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനായി എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക .എന്നിട്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇരട്ടിമധുരം പൊടിച്ചത് എടുക്കുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.