തല മുടി പനം കുല പോലെ വളരാനും താരന്‍മാറാനും ഇത്

എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും തലയിലെ താരൻ പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഒരുപാട് ഹെയർ മാസ്കുകളും ഹയർ ഓയിലുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി എന്ന് പരാതിയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.ഇങ്ങനെ പരാതിയുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് തരുന്ന അതായത് തലയിലെ താരൻ പൂർണമായും മാറാൻ സഹായിക്കുകയും ഒപ്പംതന്നെ മുടി നല്ലതുപോലെ വളരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹെയർ പാക്കുകൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതില് രണ്ട് ഹെയർ പാക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്…

ഒരു ഹെയർ പാക്ക് താരൻ കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ്. മറ്റൊന്നു കൂടി വളർന്നു അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.അപ്പോൾ ഈ ഹെയർ പായ്ക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നും, ഇതിൻറെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്താം .അപ്പോൾ ഈ ഹെയർ പായ്ക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആദ്യമേതന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണ് വേണ്ടത് . ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി കഴുകി എടുക്കണം .ഇതിൻറെ പുറത്തെ തൊലി ഒന്നും കളയേണ്ട കാര്യമില്ല . അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായി ഗ്രൈൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.