5 മിനിറ്റില്‍ ഒരു അടിപൊളി ലിപ്ബാം വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഇനിചുണ്ടുകള്‍ വിണ്ട്കീറില്ല

മഞ്ഞുകാലത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാവരേയും തന്നെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചുണ്ടു വരണ്ടുണങ്ങുന്നു എന്നതും ചുണ്ടു പൊട്ടുന്നു എന്നതും. മാർക്കറ്റിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ വിലകൂടിയ പല ലിപ്പ് ബാമുകളും ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ വിലകൂടിയ ലിപ് ബാമുകളുടെ എല്ലാഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒരു അടിപൊളി ലിപ് ബാം നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം . ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്ന ലിപ്ബാം വെറും ബാമിൻറെ ഗുണം മാത്രമല്ല തരുന്നത്. ഒപ്പം ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പകരമായും ഉപയോഗിക്കാം.

അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലിപ് ബാം തയ്യാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഒരു ബട്ടർ ആണ്. നമ്മൾ ബട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ അൺ സോൾട് എന്നെഴുതിയ ബട്ടർ വേണം വാങ്ങാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 60 ഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ബട്ടർ ആണ്. ഞാനിവിടെ 30 ഗ്രാം ബട്ടർ വച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ലിപ് ബാം തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് ഈ ബട്ടറിൻറെ പകുതി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻറെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് 30 ഗ്രാം ബട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇടുകയാണ്.

ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ ഒന്നു മേൽട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അതിനായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്നു മേൽട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ചു ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക. ശേഷം ഈ ബൗൾ അതിൽ വെച്ച് ഇത് ചൂടാക്കി മെൽട് ആക്കി എടുക്കണം. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മേൽട് ആയി കിട്ടും.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.