ചകിരി നാരു പോലുള്ള മുടിനല്ല സോഫ്റ്റും സില്കിയുംആകാന്‍

മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയും സിൽക്കി ആയും ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ മുടി സോഫ്റ്റ് ആയും സിൽക്കി ആയും ഇരിക്കാൻ പല കെമിക്കലുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ചെയ്യുന്നതുവഴി പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗുണവും കിട്ടുകയില്ല.എന്നാൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയും പണം പോവുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മിച്ചമായി കിട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവുക.

അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ്, സിൽക്കിയുമൊക്കെ ആക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഹോം റെമഡി തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ആവശ്യമായി ഉള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഉള്ളും എണ്ണയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഉണക്ക തേങ്ങ ചിരണ്ടി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ ആണ്.തേങ്ങ ചിരകാനും പാൽ എടുക്കാനും ആയി അറിയാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ ചിരണ്ടി പാൽ എടുക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്നും കാണിച്ചു വീഡിയോയുടെ നീളം കൂടുന്നില്ല.അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. തേങ്ങ പിഴിയുമ്പോൾ തേങ്ങയുടെ തല പാർട്ട് തന്നെ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ.. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴികുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായുള്ളത് കറ്റാർവാഴയുടെ ജെൽ ആണ്.ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് കറ്റാർവാഴ ആണ്. ഇതിൻറെ ജെൽ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ളത് . അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കറ്റാർവാഴയുടെ ജെൽ നീക്കി എടുക്കാം.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.