ചെങ്കണ്ണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കണ്ണിനകത്ത് വരുന്ന ചുവപ്പും

ചെങ്കണ്ണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കണ്ണിനകത്ത് വരുന്ന ചുവപ്പും വെള്ളവും നിറഞ്ഞ അസ്വസ്ഥതയും നിറഞ്ഞ ഒരു രോഗമാണ്. സാധാരണ നിലയിൽ വേനൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ചെങ്കണ്ണ്. ഇന്നിപ്പോൾ അതിനെ കാലഭേദം ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഇന്ന് ഈ രോഗം വരുന്നുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗം തന്നെ ഈ രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ചെങ്കണ്ണ് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങി കണ്ണിൽ ഒഴുകുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്.എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ചെങ്കണ്ണ് അങ്ങനെ മാറുന്നില്ല .

ഇത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാക്കാം . അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ വരാൻ പോകുന്നത്.പലപ്പോഴും ചെങ്കണ്ണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മൂമ്മമാർ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ചെങ്കണ്ണ് വന്നവരുടെ കണ്ണിൽ ഒരിക്കലും നോക്കരുത് എന്ന്…. കണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ അത് പകരും .അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുറെയൊക്കെ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരിക്കലും ചെങ്കണ്ണ് പകരുകയില്ല. ചെങ്കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻറെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പ്രതലത്തിൽ വരുന്ന നീർക്കെട്ട് ആണ്.

ഇതിൻറെ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണു മുഴുവൻ ചുവന്ന നിറത്തിൽ വരുകയും കണ്ണിനകത്ത് വേരുകൾ പോലെ ബ്ലഡ് വെസ്സൽസ് കാണാനും സാധിക്കും. സാധാരണ ഇത് കാഴ്ചയെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കാറില്ല. പുറമേയുള്ള പാടയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാം , നീര് ഒലിപ് ഉണ്ടാകാം, പഴുപ്പും ഉണ്ടാകാം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ അതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങളായി കാണുന്നത്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.