ചുമ പലതരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം

കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരു മാറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ചുമ . ചുമ പലതരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് ഒരു ഒരാഴ്ച നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നുമാസം ആയാലും നമ്മളെ വിട്ടുമാറാതെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ചുമയും ഉണ്ട്. ചുമ്മാ മറ്റു പല രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണമായും വരാറുണ്ട്. എന്താണ് ചുമ?എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുമ വരുന്നത് ?എന്തൊക്കെയാണ് ചുമ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം .

ചുമ്മാ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ മറ്റോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടക്കുമ്പോൾ ആണ് ചുമ ഉണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ പൊടിയോ മറ്റും വന്നുകഴിഞ്ഞാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജലദോഷമോ മറ്റോ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്വാസമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിൻറെ നാളത്തിൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ പൊടിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന കഫം ഓ…. തൊണ്ടയിലേക്ക് വന്നു വീഴാം. അതും ചുമ ഉണ്ടാകും. സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരുന്നു സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചുമ വരികയും അല്ലെങ്കിൽ കഫം വരുകയും ഒന്ന് ചുമച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ ഇതിൻറെ ലക്ഷണം.

ഇതല്ലാതെ അലർജി ചുമയും ഉണ്ട്. അലർജി ചുമയുടെ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ടയിൽ ചൊറിയുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ചൊറിച്ചിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറു ചുമ ചുമക്കുകയും ചുമച്ച് അല്പം കഫം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുളിരസമുള്ള കഫത്തിന് ടേസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഒരു സംഭവം പുറത്തു പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത മാറുകയും ചെയ്യും.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.