1രാത്രിയിൽ തന്നെഅത്ഭുതം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി വയറ്ഏറെക്കുറെ കുറഞ്ഞു കണ്ടു

പലരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കുടവയറു….കുട വയറിലുണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റ് എല്ലാം നന്നായി പോകാനുള്ള നല്ലൊരു ടിപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആയി സാധിക്കും.ഇതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് .

ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വലിയ ജീരകം അതായത് പെരിഞ്ചീരകം ആണ് ചേർത്തു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്.പെരുംജീരകം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. വയർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതുപോലെതന്നെ നെഞ്ചെരിച്ചിലിനും ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആയിട്ടുള്ള മല്ലി ആണ്.ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.

So, like this page and share it to understand this type of horoscope. I request you to share this post so that others can get this information. A good day.