ഇത്ഒന്ന് തേച്ചാൽ ആരും ഒന്ന് ഞെട്ടും കറഅത്രക്കും എളുപ്പത്തിൽ മാഞ്ഞു പോകും

രണ്ട് നേരം പല്ല് തേക്കുന്ന ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി ചിലരുടെ പല്ലിലെ കറ നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ കറ ഒക്കെ കുറച്ചു കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള കറ ഒക്കെ കളഞ്ഞു പല്ലു വെളുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്.അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.

അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങ ആണ് .പച്ച ചെറുനാരങ്ങാ ആണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. പഴുത്ത ചെറുനാരങ്ങ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ ആണ്. അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക.

അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാവിൻറെ ഇലയാണ്. നാലഞ്ചു മാവിൻറെ ഇല നമ്മൾ ഇതിനെ ആയിട്ട് എടുക്കുക. മാവിൻറെ ഇല എത്ര വലിയ പല്ലിലെ കറ ആണെങ്കിലും അത് കളയാനായി സഹായിക്കും.മാവിൻറെ ഇല കറ കളയാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധമാണ്. അപ്പോൾ മാവിൻറെ ഇല നാലഞ്ചെണ്ണം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് ഇല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.