നല്ലകട്ടിയുള്ള മുടിപനങ്കുല പോലെ വളരാൻ

നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇടതൂർന്ന മുടി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനും അതുപോലെതന്നെ മുടികൊഴിച്ചിൽ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പൂർണമായും മാറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ടു മൂന്നു സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെയധികം സിംപിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ യിലേക്ക് പോകാം.

ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഉള്ളിയാണ്.വലിയ ഉള്ളി ആണ് ഇതിനായി എടുക്കേണ്ടത്. ഏകദേശം ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഉള്ളിയുടെ പകുതി എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം.അപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക. അതുപോലെതന്നെ ഇത് നമ്മള് അരച്ച എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം അധികമായി ഒഴിക്കരുത്.കുറച്ചു വെള്ളം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി .കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻറെ നീരാണ് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടത്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.