വയനയിലകൊണ്ട് ഇങ്ങനേയും ഉപയോഗമുണ്ടെന്നുകരുതിയില്ല

ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വയനയില കൊണ്ടാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണും. ഈ ഇലയാണ് ബിരിയാണിയിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്.അപ്പോ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻറെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇത് നമുക്ക് സന്ധ്യാ നേരങ്ങളിൽ ഒക്കെ കൊതു വരാതിരിക്കാൻ പുകയ്ക്കാം. അതായത് കൊതുകിൻറെ ശല്യം പോകാനും പ്രാണികളുടെ ശല്യം കുറയാനും എല്ലാം ഇതിട്ട് പുകയ്ക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഇതിൻറെ മറ്റൊരു ഗുണമാണ് നമുക്ക് ശ്വാസകോശസംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും അസുഖം , അണുബാധ ഒക്കെ ഉണ്ടാകില്ലേ… അതിനെല്ലാം ഈ ഒരു ഇലയുടെ പുക ശ്വസിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. മുറിവുകൾ എല്ലാം വേഗം തന്നെ ഉണങ്ങാനും ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.

അതുപോലെതന്നെ മാനസികപിരിമുറുക്കം ,ശ്വാസംമുട്ട് അതിനൊക്കെ ഈ പുക ശ്വസിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇതൊന്നു ഉണക്കി എടുക്കാനാണ് ഞാനൊരു പേപ്പറിൽ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉണക്കാതെയും പച്ചക്ക് നമുക്ക് കത്തിക്കാം പക്ഷേ കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരിക്കും .ഇത് ഉണക്കി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിയിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഉണങ്ങിയ ഇല കിട്ടും.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.