പഴയബ്രഷ് കളയേണ്ട. അടി പൊളി ഉപയോഗങ്ങൾ

ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പഴയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് ഐഡിയസിനെ പറ്റിയാണ്… അവിടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പഴയ ബ്രഷുകൾ ഉണ്ടാവും. പഴയ ബ്രഷ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഇങ്ങനെ പൂ പോലെ വിരിഞ്ഞിരിക്കും നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അത് മാറാനായി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിൽ… ഇത് വെറും വെള്ളം അല്ല കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം ആണ്.അപ്പോൾ ഈ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ ബ്രഷ് നമുക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നു മുക്കി വയ്ക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് ഇത്.. 20 മിനിറ്റിനു ശേഷം നമ്മള് ബ്രഷ് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും പഴയതുപോലെ… അതായത് ആ പൂ പോലെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എല്ലാം കുറഞ്ഞു ഒന്ന് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും.

നമ്മൾ പുതിയ ബ്രഷ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ ആവില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പല്ലുതേക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലേക്ക് അത് ആയിട്ടുണ്ടാകും.ഇനി അടുത്ത ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്… നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള പഴയ ബ്രഷ് വച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും.അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻറെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കാറില്ല.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.