3ദിവസം കൊണ്ട് കഴുത്തിലെ കറുപ്പ്മാറ്റാം

ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഡാർക്ക് കളർ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്.അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കോഫി പൗഡർ, ഷുഗർ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ലൈം ജ്യൂസ്, ഒലിവ് ഓയിൽ, റോസ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്.

ഇനി ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഷുഗർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോഫി പൗഡർ അഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നു മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡാ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്നു മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലൈംജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നു മിക്സ് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.