മുട്ടയുടെമഞ്ഞക്കരു ഇങ്ങനെതേച്ചാൽ കാടു പോലെമുടി

ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മുടിക്കു പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി മാസ്ക് ആയിട്ടാണ്.മാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും പേടിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട .ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആകെ കൂടി രണ്ട് എൻട്രൻസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് അധികം നേരം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാസ്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം.അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായും കൃത്യമായും കാണുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പേൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ആണ്.തേൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ മിക്കവാറും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണയെകാളും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.