പായൽപറ്റിപിടിച്ചപോലെയുള്ള താരൻഇളകി പോകാൻഇതൊരല്പം തലയിൽതേക്കു

എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോ യിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയിൽ താരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ അത് മാറ്റി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ്. ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല പൊടിച്ചത് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് അത് പാക്കറ്റ് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓൺലൈൻ വഴിയും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. നീം ലീഫ് പൗഡർ എന്നാണ് ഓൺലൈനിൽ പറയുന്നത്.

ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഏഴു ദിവസമെങ്കിലും കുളിക്കുന്നതിനു അരമണിക്കൂർ മുൻപ് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴുകി കളയുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ താരൻ ഉറപ്പായും കുറഞ്ഞിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തൈരാണ്. ഒരു ടീസ് സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നാരങ്ങയുടെ നീരും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ആയിട്ടുണ്ട്.

So, like this page and share it to understand this type of horoscope. I request you to share this post so that others can get this information. A good day.