നടുവേദന ശ്രേദ്ധിക്കേണ്ടതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായകാര്യങ്ങൾ.

എല്ലാവരെയും കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന വേദന നടുവേദനയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നടുവേദന കടന്നു പോകാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നടുവേദന ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.പല പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടും നടുവേദന ഉണ്ടാകാം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് സാധാരണയായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അതായത് നടുവേദന വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്.

ആദ്യമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ളം നല്ലപോലെ കുടിക്കുക. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ ഇടവേള ഇട്ട് വേണം കുടിക്കുവാൻ.അതായത് അര മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അങ്ങനെ.ഈ ഒരു ശീലം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അമിതഭാരം. ബോഡിമാസ് ഇൻഡക്സ് എന്നുപറഞ്ഞ ഒരു മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ ഉയരം അനുസരിച്ചുള്ള വണ്ണമാണ് ബോഡിമാസ് ഇൻഡക്സ് എന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.