പണിപാളിയോ എന്നൊരുസംശയം ;ഈഗതി നിങ്ങൾക്കും വരാതിരിക്കാൻ അറിയാതെപോകരുത്.

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭൂരിഭാഗം പ്രമേഹരോഗികളിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഒന്നാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പ്രേമേഹത്തിന് കുറവായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മൂത്രത്തിന് നന്നായി പത പോകാറുണ്ട്,കാലിന് നല്ല മരവിപ്പ് ഉണ്ട്, പുകച്ചിൽ ഉണ്ട്,രാത്രി ഒക്കെ നല്ല മസിലുകയറ്റം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ഷീണം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് കണ്ട്രോൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുക.രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം മുകളിൽ ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മെഡിസിൻ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ ഡയബറ്റിക് കണ്ട്രോൾ ആയിരിക്കും.

പക്ഷേ ഒരു 90% ആളുകളുടെയും പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗർ കണ്ട്രോൾഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഡയബറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.ഇടയ്ക്കിടെ ചെക്കിങ് നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ചിലർക്ക് ചില അന്തരീക്ഷം മൂലമാവാം പ്രേശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്.ഏറ്റവും കൂടുതലായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാല് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.