ഇനി പറഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ല എന്ന്ആരും പറയരുത് ഇതാണ്സത്യം.

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതായത് ലൈംഗികബന്ധവും പുരുഷലിംഗവും അതുപോലെതന്നെ വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതവും ഇതൊക്കെ കണക്ട് ആണോ?!ലിംഗം ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യക്ക് സംതൃപ്തി ആവാതിരിക്കുമോ???? അല്ലെങ്കിൽ അതുമൂലം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ?? എൻറെ ഭാര്യയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ?? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് തുടർച്ചയായി ഈയടുത്തിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല ഒരു സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലിംഗത്തിന്റെ വലുപ്പക്കൂടുതലോ വലിപ്പക്കുറവോ ഒന്നുമല്ല. ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നതുമല്ല. ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ എന്നാൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആണ്.

പരമാവധി ആണുങ്ങളും പോൺ വീഡിയോസ് കണ്ടു അതിലെ ലിംഗത്തിന്റെ വലിപ്പവും ചെറുപ്പവും നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പല കൗൺസിലിൽ ഇതുതന്നെയാണ് ചർച്ചാവിഷയം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യനാളുകളിൽ അധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈംഗികബന്ധങ്ങൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് തവണ സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ കുറച്ചു നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ രീതികളെല്ലാം മാറും. എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ട് എങ്കിലും അതിലെല്ലാമുപരി ഒരു ഭർത്താവിൽനിന്ന് അംഗീകാരമാണ് സ്ത്രീകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ചെവി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിലും പറയുന്നതിന് ചെവി കൊടുക്കുക തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.