യാതൊരുചെലവുമില്ലാതെ ശരീരത്തിലെ നീര്ഒറ്റദിവസംകൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വേദനകൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. കാലോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയോ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുകയും മുട്ടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നല്ലപോലെ വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ ശരീരം മുഴുവനായി വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് ഇന്നത്തെ വിഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒറ്റമൂലി എന്നു പറയുന്നത് നാടൻ പുളിയുടെ ഇലയാണ്. തണ്ട് എല്ലാം മാറ്റി കളഞ്ഞ ഇല മാത്രമായി എടുക്കുക. അരച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനു മാത്രം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക.നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക.

വെള്ളം പോലെ ആകരുത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒറ്റമൂലി. ഇതിനുശേഷം നീരുവന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ചെടുത്ത് പുറട്ടുക.അരമണിക്കൂറിനു ശേഷം നല്ലപോലെ നീര് എല്ലാം വലിച്ചു പോലെ ആകും. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനാകും. നീര് എല്ലാം കുറഞ്ഞു വേദന എല്ലാം മാറി പോകും.നല്ലൊരു ആശ്വാസമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായും ചെയ്തു നോക്കണം. മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയും വേണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.