കരി പിടിച്ചഅലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾപുതിയതാക്കാം.

ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകും ഇതുപോലെ കരിപിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കറുത്തുപോയ അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായി വൃത്തിയാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒക്കെ ഗൾഫിൽ ഉള്ള പ്രവാസി ആളുകളുടെ കൈയിൽ ഉണ്ടാകും ഇത്തരം പത്രങ്ങൾ.കൂടുതലായും സൺ ഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് പാത്രങ്ങൾ കരിപിടിച്ച് കേടായി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ കരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തുകാണിക്കാൻ തന്നെ മടിയാണ്.ഈയൊരു ടിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ പുതിയത് പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങും. അതിനുവേണ്ടി പൈസ കൊടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.പകുതിയോളം വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.നമ്മൾ കഴുകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ഇരട്ടിവലുപ്പമുള്ള പാത്രത്തിൽ വേണം വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാൻ.അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച കരി പിടിച്ച പാത്രം വളരെ ചെറുതാണ്. അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു പാത്രം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.നല്ല വട്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ ആണ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്.പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന പാത്രം അലുമിനിയം തന്നെ ആയിരിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.