ഏഴുദിവസം ഇങ്ങനെചെയ്യൂ വെയില്കൊണ്ട കൈകാലുകൾ എത്ര കറുത്തിരുന്നാലും ഇങ്ങനെചെയ്താൽ മതി വെളുക്കാം.

ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്.വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തമ്പ് ലൈൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും.അത് തന്നെയാണ് ഗയ്സ്. കൈകളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലെവൽ ആക്കി എടുത്തു എന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് . അപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്നതിനു മുൻപ് എന്റെ കൈകൾ ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.ഞാൻ നിറമുള്ള കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. എങ്കിലും എൻറെ കൈകൾ അത്ര നിറമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭംഗിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ 2 ടിപ്സ് ഞാൻ എൻറെ കൈകൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. ഏത് ടിപ്പ് ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആദ്യം കൈകളിലാണ്. കൈകളിൽ പരീക്ഷിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ മുഖത്ത് ചെയ്തു നോക്കാറ്.

ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ ആകാം എൻറെ കൈകൾ ഇത്ര ഭംഗി വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് എൻറെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത്.അതിൽ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ റീസെൻഡ് ആയി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടിപ്പാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടിപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.ഒരു സ്പോൺസറുടെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിനു ശേഷം ഈ ഒരു റെമഡിയിലേക്ക് കടക്കാം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.