രാത്രിമുഖത്ത് കറ്റാർവാഴജെൽ പുരട്ടിഉറങ്ങിയാൽ.

രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് മുഖത്ത് കറ്റാർവാഴയുടെ പ്രയോഗം. കൃത്രിമ ക്രീമുകൾ വാങ്ങി സൗന്ദര്യം കൂട്ടുന്നവരാണ് പലരും. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ കിടക്കാൻനേരം കറ്റാർവാഴയുടെ ജൽ മുഖത്ത് പുരട്ടി നോക്കൂ. കറ്റാർവാഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് ജെൽ കുറച്ചുനേരം മുഖത്തു മസാജ് ചെയ്തു നോക്കൂ.എന്നിട്ട് കിടക്കാം. ഇത് കഴുകി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ കറ്റാർവാഴ കിടക്കാൻനേരം മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ നീക്കാനുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ് കറ്റാർ വാഴയുടെ ജെൽ മുഖത്തു പുരട്ടുന്നത്. ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ചർമത്തിന് ഇറുക്കം നൽകുന്നതാണ് ഇത്. മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ കളയുന്നതിനു മുഖം ഇറുക്കമുള്ളതാക്കുന്നതും കൊണ്ട് തന്നെ ചർമം പ്രായം കുറവ് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് കറ്റാർവാഴജെൽ. കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പ് മാറാനുള്ള വഴി കൂടിയാണ് കറ്റാർവാഴജെൽ. കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പിന് കാരണം രക്തയോട്ടം കുറയുന്നതും ഉറക്കം കുറയുന്നതുമാണ്. കറ്റാർവാഴയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷകഗുണങ്ങൾ എല്ലാം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഒരു നല്ല മാർഗ്ഗമാണ്.നിങ്ങളെല്ലാവരും അതുകൊണ്ടുതന്നെ തീർച്ചയായും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.