പ്രമേഹാ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെചെയ്ത് നോക്കൂ

ഡയബറ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുയാണ്.കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നിലവാരത്തിൽ 20 ശതമാനത്തോളം ആളുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഡയബറ്റിസ്. അത് തന്നെ കൂടിക്കൊണ്ടു വരികയാണ്.അതിന് പ്രത്യേക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ്‌സ്‌റ്റൈലും എക്സർസിസും ആണ്.ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചും എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മയും ആണ് ഇതിൻറെ മെയിൻ കാരണം. 50 ശതമാനം ഡയബറ്റിക്സ് പ്രെവെൻറ്റബിൾ ആണ്. അത് എങ്ങനെ? ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സൈസ് ആയാലും ഹെൽത്ത് ലൈഫ് ആയാലും അതായത് ഭക്ഷണരീതി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 50 ശതമാനം ഡയബെറ്റിസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഡയബറ്റിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും മരുന്ന് കഴിക്കണം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇക്കൊല്ലത്തെ തീം ഫാമിലി ആൻഡ് ഡയബറ്റിക്സ് ആണ്. ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു അംഗം അത് ഭാര്യയായാലും ഭർത്താവായാലും വെയിറ്റ് ലോസ്, ശാരീരികമായ തളർച്ച, ശാരീരികമായ മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടോയ്‌ലെറ്റിൽ പോവുക, ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടെകിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവയെല്ലാം ഡയബറ്റിക്സ് ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

പൊതുവേ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ മടിക്കും. ഇത് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നാൽ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ചില രോഗത്തിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ്. നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.