കാപ്പിപ്പൊടിയിൽ ഈസാധനം ചേർക്കൂ.കൊതുക്പേടിച്ചോടും.

വെൽക്കം ടു കൈരളി ഹെൽത്ത്.ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള മെഷീൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ഉള്ള അവസരമാണിത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം.നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക.കൂടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ് ചെയ്യുക. കമൻറ് ചെയ്യുന്നവരിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യശാലിക്ക് ഈ മെഷീൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. വെൽക്കം ടു കൈരളി ഹെൽത്ത്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ്.കൊതുകിനെ നമുക്ക് തുരത്താൻ വേണ്ടിട്ട്. പല വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാകും കാണുന്നുണ്ടാവുക. ഞാൻ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക.

വാട്സ്ആപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായി വേണ്ടത് കോഫി പൗഡർ ആണ്. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോഫി പൗഡർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.നമുക്ക് ഒരു രാത്രിക്ക് വേണ്ടത് എടുക്കുക.ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കർപ്പൂരം ആണ്.കർപ്പൂരം നമ്മൾ പൊടിച്ച് ഇടുക. ഒരു റൂമിൽക്ക് ഉള്ള കാര്യത്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത്.അതിനു ശേഷം നമ്മൾ അത് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. കർപ്പൂരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കത്തും. കുട്ടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം.കത്തിച്ച് തീരുമ്പോൾ റൂമിന്റെ ഡോർ അടയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ജനൽ നിങ്ങൾ തുറന്നിടുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.