ബ്ലഡ്കൗണ്ട് കൂട്ടാൻഇത്രയും എളുപ്പമായിരുന്നോ. ആർക്കുംചെയ്യാം.

ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. വെൽക്കം ടു കൈരളി ഹെൽത്ത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെങ്കി ഫേവർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കുറയാൻ ഒരു ഇതുണ്ട്. നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് കഞ്ഞിവെള്ളം ആണ്. മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് നന്നായി കൂടും. ഒരു ദിവസം തന്നെ അഞ്ചും ആറും വട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുടിക്കാം.രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ തൊട്ട് കുടിച്ചു തുടങ്ങുക.

ആറു ഏഴ് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കുടിക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നാരങ്ങായാണ്. അരമുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് ഉപ്പിടാതെ കുടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മാറ്റം വരും.നാച്ചുറലായി ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കൂടാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ആണിത്.ഏത് ചോറിന്റെ കഞ്ഞിവെള്ളം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കുക. പറ്റാവുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.