കൂർക്കം വലി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇതാഒരു എളുപ്പ മാർഗം വീഡിയോകണ്ടു നോക്കൂ

കൂർക്കംവലി ഒരു പ്രശ്നമാണ്.ചിലർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ കൂർക്കംവലി പ്രശ്നംതന്നെയാണ് ചിലവർക്ക്. എല്ലാവർക്കും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് കൂർക്കം വലി വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻറെ ശരിക്കുമുള്ള പ്രശ്നം വരുന്നത് കുർക്കം വലിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പങ്കാളിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആളുകൾക്കോ ആണ്. ഇതിന് നമുക്ക് പരിഹാരമായ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറക്കം വലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളുടെ കൂർക്ക വലയിൽ താളം തെറ്റി വരാറുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് നന്നായി കുറുക്കം വലിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ പിന്നീട് അനക്കമില്ലാതെ ഒരു ശ്വാസവും ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്.

അതായത് കൂർക്കം വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നിന്നു പോകുന്നു. പങ്കാളി തട്ടുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഉണരുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾ വിചാരിക്കും ഹയ്യോ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. ഇത് അടിക്കടിക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉറക്കമില്ലായ്മ സംഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇരുന്നു ഉറങ്ങുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഉറക്കമില്ലാതെ വരുന്നു. പിറ്റേദിവസം ഉറക്കക്ഷീണം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. രാവിലെ ഉണരുമ്പോഴും ഭയങ്കര ക്ഷീണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ.ഈയൊരു രീതിയിൽ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ കാണുന്നതിന് ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.