പ്രകൃതി ദത്തമായ രീതിയിൽ മുടിക്ക്ഉള്ള് തോന്നിക്കാൻ ഇതാഒരു എളുപ്പമാർഗം

നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് പേർക്കും മുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ തിക്ക്നെസ്സ് ഉള്ളതുപോലെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി നാച്ചുറലായി ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ഒരുപാട് പേർ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഒരുപാട് പേർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആയിരുന്നു.കാരണം ഫങ്ക്ഷന്സ്ന് എല്ലാം പോകുമ്പോൾ പൂ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തിക്നെസ്സ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിക്ക് തോന്നിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്.അപ്പോൾ ഹെയർ ഫോൾസിന് ആയാലും ഹെയർ ഗ്രോത്തിനു ആയാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. എങ്കിലും മുടി വളർന്ന് നല്ല പോലുള്ള ഉള്ളു വച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലതായി തോന്നുകയുള്ളൂ.പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കു.വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ്. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനാകും.

മാത്രമല്ല ഈ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും ഹെയർ ഫോഴ്സിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഹെന്നാ പൗഡർ ആണ്.ഹെന്ന പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കളർ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഹെന്ന പൗഡർ എടുക്കുക. അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ശിഖക്കായ്യുടെ പൗഡർ ആണ്.തീർച്ചയായും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പൊടിയാണ്.ആദ്യത്തെ കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് വച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുടിക്ക് ഉള്ള് വെക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനു നമ്മൾ ഒരു പാത്രമെടുത്ത് ഇത് രണ്ടും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.കൂടെ തന്നെ കയ്യോന്നിയുടെ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.