ഇൻഡിഗോപൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് മുടികറുപ്പിക്കാം

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം.ഇന്നലെ ഞാൻ മുടിയിൽ ഹെന്ന ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻഡിഗോ അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ ആണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻഡിഗോ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല ഡാർക്ക് നിറത്തിലുള്ളത് ആയിരിക്കണം. ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ഉള്ള ഇൻഡിഗോ വേണം. ഈ ഒരു നിറം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിക്കും അത് തലയിൽ പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ നുള്ള് ഉപ്പാണ്. ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തലയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് ചേർക്കുന്നത്.

ചിലർക്ക് നീലയാമരി ചൊറിച്ചിലും അതുപോലെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും.അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്.ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേയിലവെള്ളം ആണ്. ചെറിയ ചൂടോടു കൂടിയുള്ള തേയില വെള്ളമാണ് ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം പലർക്കും നിറം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെറിയ ചൂടുള്ള തേയിലവെള്ളം ആണ് ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നത്.ഇതെല്ലാം നന്നായി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.