കഞ്ഞി വെള്ളംകൊണ്ട് മുടിയുടെവളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കാം

30 ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം ചലഞ്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഇതിലേക്കുള്ള മെയിൻ ഇന്ഗ്രെഡീന്റ് കഞ്ഞിവെള്ളം തന്നെയാണ്. 30 ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം ചലഞ്ചിൽ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം ആണ്.അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെയർ ഓയിലിങ് ആണ്. ഹെയർ ഓയിലിങ്ന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാക്ക് കൂടിയാണ്.അത് നാച്ചുറൽ ഷാംപൂ ആണ്.കൂടാതെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ചലഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് മുടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. എൻറെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുടിമുറിച്ച് ചലഞ്ച് തുടങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല. എന്തായാലും ഒരു മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുമാസം കൂടുമ്പോൾ മുടി മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. മുടി ഓയലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എടുക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡബിൾ ബോയിലിങ് ചെയ്യാം.ആദ്യം തന്നെ നന്നായി സ്കാൽപ്പിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഡീപ് ഓയലിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം.വളരെ നല്ലതാണ്.എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.ഞാൻ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോയലിംഗ് ചെയ്യാതെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.