ഒരുപരിധി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെമാറ്റി കിടതിയില്ലെങ്കിൽ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾചില്ലറയല്ല

കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അച്ഛനും മക്കളും കിടന്നു ഉറങ്ങുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും മക്കളും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോളും,അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും കിടന്നുറങ്ങുബോളും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. തമാശ രൂപത്തിൽ ആണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും കാര്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾ അത് എടുക്കണം. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ മാറ്റി കിടത്താതെ ഇരുന്നാൽ അത് മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ആണ് നയിക്കുന്നത്.ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ പേടിയാവും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും അടുത്തു കിടത്താറുള്ളത്. ഭാവിയിൽ അത് എത്രത്തോളം വിനയായി തീരും എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല.

മുൻകരുതലിനു വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്.എനിക്ക് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഇത് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്നു സംഭവങ്ങൾ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.