ചക്കകഴിക്കാൻ മാത്രംഅല്ല മുഖത്തുംഇടാൻ നല്ലതാണ് ചക്കഫേസ് പാക്ക്

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു സീസണിൽ നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ചക്കയാണ്.അല്ലേ? എന്നാൽ നമുക്ക് ചക്ക കൊണ്ട് ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ?! ചിലരുടെ മുഖത്ത് ഓയിൽന്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരക്കാർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ഫേസ്പാക്ക്.നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. മുഖത്തെ പാടുകൾ മാറാനും ഡാർക് സ്പോട്ട് മാറാനും വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക്.

ഇതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചക്ക നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.വളരെ നല്ലതാണ്.ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതായി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കടലപ്പൊടി ആണ്.അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ആണ് വേണ്ടത്. ചക്കയും കുറച്ച് കടലപ്പൊടിയും.രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഒരു മുറുക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കടലപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.