ഈകുറുക്ക് വിദ്യകൾനിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെകിൽ തീർച്ചയായുംഅറിഞ്ഞിരിക്കണം

ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കുറച്ച് ടിപ്പുകൾ ആയിട്ടാണ്. ഇതിനു മുൻപും ഞാൻ ഒരുപാട് ടിപ്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ അതൊന്നു കണ്ടു നോക്കുക. അതുപോലെതന്നെ യൂസ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 12 കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ടിപ്പു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് എല്ലാം വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർ നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കെട്ടിയതിൽ ഒരു ഭാഗം നല്ല പോലെ ചുരുട്ടുക. ചുരുട്ടുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ്ങ്‌ ആവും.അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴിച്ചു എടുക്കാൻ സാധിക്കും.

അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ചെയ്തു നോക്കണം. അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന മൾട്ടി പിൻ ഉണ്ടാകും. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ആണ് പറയുന്നത്. ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന മൾട്ടി പിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ആയി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ക്ലാസ്സ് കേൾക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതാണ്.എവിടെ ആണെങ്കിലും പണിയെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കതൃകക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ആണ്. അതായത് ഉപയോഗിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഗുളികകളുടെ പാക്കറ്റ് മുറിച്ച് മുറിച്ച് ശേഷം കളയുക.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ആയി വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.