തടി കുറക്കാൻആഗ്രഹം ഉള്ളവർ ഒരാഴ്ച ഈജ്യൂസ് രാത്രികുടിക്കു, ഉറപ്പായും 5കിലോ കുറയും

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തടി കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് രാത്രി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി പകരം കുടിക്കാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി ജ്യൂസ് നെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് തണ്ണിമത്തൻ കുറച്ച് പീസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുക്കുംബർ ഇൻറെ പീസുകളും. ഇവ രണ്ടും നന്നായി രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചതിനുശേഷം അരിക്കാതെ കുടിക്കുന്നത് വഴി മറ്റുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ തന്നെ വയർ നിറയും. പഞ്ചസാര ജ്യൂസിൽ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടി ചേർക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ് ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായി കുടിക്കുന്നത് വഴി നല്ലരീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തടികുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.