രഹസ്യ ഭാഗത്തെ കറുപ്പും ദുര്‍ഗന്ധവുംമാറ്റാം

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ രഹസ്യഭാഗത്തെ കറുപ്പും അതുപോലെ ദുർഗന്ധവും മാറ്റാനുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരം മാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രഹസ്യ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ വസ്ത്രം കാരണമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധയും ഇതിനെ കാരണമാകാം. ലൈംഗിക ഭാഗത്ത് കറുപ്പ് നിറം വരുത്താൻ അണുബാധ കാരണമാവുന്നു അതുപോലെ ഹോർമോൺ മാറ്റവും ഇത്തരത്തിലുള്ള കറുപ്പ് നിറത്തിന് കാരണമാകാം. രഹസ്യഭാഗത്ത് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഫംഗസ് ആണ് പ്രധാന കാരണം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആയിടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചൊറിച്ചിലും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. തൈരിൽ ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്ത് പുരട്ടി 20 മിനിറ്റിനു ശേഷം കഴുകി കളയുന്നത് ചൊറിച്ചിലിന് ശമനത്തിന് സഹായമാകും.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.