കയ്യിൽവെച്ചാൽ കോടീശ്വരനാക്കും നീലക്കൊടുവേലിയെ കുറിച്ച്മുഴുവനായി

സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും എത്തിയ ഒരു അലങ്കാര ചെടിയാണ് നീലക്കൊടുവേലി. അര മീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ വളരുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് ഇത്. സംസ്കൃതത്തിൽ ചിത്രകം എന്നും പേരുള്ള ഈ കൊടുവേലി ഉഷ്ണ മേഖലയിലാണ് വളരുന്നത്. വെളുത്തതും നീലയും മഞ്ഞയും ചുവപ്പും കൂടി നാലു തരത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ചുവന്ന പൂക്കൾ ഉള്ളതിനാണ് തീഷ്ണത വളരെ കൂടുതൽ. പൂക്കളുടെ ബാഹ്യ ഇലകളിൽ നിന്നും ഊറിവരുന്ന കറ പൂക്കളിലേക്ക് കയറിവരുന്ന ജീവികളെ അതിൽ കുടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്.

കൊടുവേലിയുടെ ഇലയും വേരും വേരിലെ തൊലിയും ഔഷധമായി ഉപയോഗിച്ചു വരാറുണ്ട്. ഇതൊരു നല്ല ഉത്തേജക ഔഷധമാണ്. അമിതമായി ഇത് ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ നിദ്രാ ജനകം ആയിരിക്കും അവസ്ഥ. ഇനി കൊടുവേലി കയ്യിൽ വച്ചാൽ എങ്ങനെ കോടീശ്വരൻ ആകും എന്നതിനുള്ള വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അത് അറിയാനായി നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.