ഇത്ചൊറിയോ ഇത്കറി വെക്കുന്നതിങ്ങനെ

ആനത്തൂവ കഞ്ഞിത്തൂവ തുടങ്ങി പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻറെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പലരും പല പേരുകളിലാണ് ഈ ചെടിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്രമാത്രം പേരുകളിൽ ഒരു ചെടി അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമാണ്. ഈ ചെടിയുടെ ഇല ചൊറിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ചൊറിയാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ കറി വയ്ക്കാം എന്നാണ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരുന്നത്. ഈ ചെടി കറി വെക്കുന്നതിനായി പറിച്ചെടുക്കുന്ന മുൻപ് രണ്ട് കൈയിലും നല്ല രീതിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഇലയുടെ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ചെടിയുടെ ഇല നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടി അതിനുശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇത് ഇടുക. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇലകളെല്ലാം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിടക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻറെ ചൊറിച്ചിൽ നല്ലരീതിയിൽ മാറുകയുള്ളൂ. ചീര ഏതു തരത്തിൽ എല്ലാം കറി വെക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ എല്ലാം ഈ ഇല കറി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കറി വെക്കുക എന്നും ഈ ഇല കഴിക്കുന്ന കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരുന്നത്. അത് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.