മുടിതഴച്ചു വളരാൻഹെയർ പാക്ക്.. വീട്ടിൽതയാറാക്കാം

നമുക്കെല്ലാവർക്കും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള മുടി കൊഴിച്ചില് മാറി മുടി തഴച്ചു വളരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഹെയർ പാക്ക് കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെയർ പായ്ക്കുകൾ പോലെ ഹെയർ ഓയിൽ എന്നിവയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്ക് നെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത്. അതിനായി ആദ്യമായി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഉലുവ ആണ്. ഉലുവ എല്ലാ വീടുകളിലും സർവസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്.

ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ വച്ച് കുതിർത്ത ഉലുവ യാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഉലുവ കുതിർത്ത് വെച്ച് വെള്ളം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കളയരുത് അത് മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിനായി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും സർവസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം ആണ് അടുത്തതായി എടുക്കേണ്ടത്. തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറി മുടി തഴച്ചു വളരാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഹെയർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.