നീലയമരി പനം കുലപോലെ മുടിവളരാനും അകാലനരക്കും

നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള അതുപോലെ പോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പലസ്ഥലത്തും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നീലയമരി. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെ പ്രധാന ഘടകമായി വരുന്നത്. നമ്മുടെ നീലിഭൃംഗാദി എണ്ണയിൽ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ നീലയമരി ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ എല്ലാം ഒത്തിരി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ നീലയമരി. മുരിങ്ങയുടെ ഇലയുടെ ഏകദേശം ആകൃതിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതിൻറെ ഇല ചെറുതാണ് ഒരു കുറ്റിച്ചെടി ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഈ ചെടിയുടെ ഫോട്ടോ വീഡിയോയിൽ ചേർക്കുന്നതാണ്.

ഈ നീലയമരിയുടെ ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം കിട്ടുന്നതിനും അതുപോലെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ തഴച്ചു വളരുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. പണ്ടുള്ള ആളുകൾ എല്ലാം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർക്ക് മുടിക്ക് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനു വളരെയധികം സഹായിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ നീലയമരി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.