ഇനിനിങ്ങളെ എല്ലാവരുംഒന്ന് നോക്കും ആദ്യ ഉപയോഗത്തിൽ റിസൾട്ട്ഉറപ്പ്

ആദ്യത്തെ ഉപയോഗത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫേയ്സ്പേക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്. മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ അതുപോലെ കരിവാളിപ്പ് എന്നിവ ഒക്കെ മാറ്റി ചർമത്തിന് നല്ല നിറം കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഫേയ്സ് പാക്ക് ആണിത്. നമുക്ക് അതിനായി ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് അശ്വഗന്ധചൂർണം ആണ്.ആയുർവേദത്തിൽ നിത്യ യൗവനം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അശ്വഗന്ധചൂർണം. എല്ലാ അങ്ങാടി കടകളിലും ഇത് വാങിക്കാനായി കിട്ടുന്നതാണ്.

ഇതിനെ വില വളരെ കുറവാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചുക്കുപൊടി ആണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് സാധാരണ വെള്ളമാണ്. ഇത് ഇനി നല്ലരീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു ശേഷം ഈ മിശ്രിതം നമ്മൾ ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർക്കാൻ ഉണ്ട്. അതും കൂടി ചേർത്തതിനുശേഷം ആണ് ആദ്യ ഉപയോഗത്തിൽ തന്നെ ചർമം വെട്ടിത്തിളങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.