കീടശല്യവും പുഴുശല്യവും ഇനിചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളുടെയും അതുപോലെ പച്ചക്കറികളുടെയും ഇലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കളെ എങ്ങനെ തുരത്താം എന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നല്ല അടിപൊളി മാർഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പുഴുക്കൾ ഒക്കെ വന്ന നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ ചെടികൾ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചുതരുന്ന മരുന്ന് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി.

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുഴുക്കൾ എല്ലാം ചെടിയിൽനിന്ന് പോയി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് പപ്പായയുടെ ഇലയാണ്. ഇവ ചെറുതാക്കി നല്ലതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് അത്യാവശ്യത്തിന് വലുപ്പമുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെടികളിൽ നിന്നും പുഴുക്കളെ അകറ്റാൻ ഉള്ള മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.