ഏതുതരത്തിലുള്ളകറകളും ഇനിവളരെയെളുപ്പത്തിൽ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുംമാറ്റാം

വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറകൾ ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് അതിൽ കാണാൻ പറ്റിയാൽ പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആവുന്നത് നമുക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻറെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങളിൽ കാറുകൾ പറ്റുമ്പോൾ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിനെ കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ്.

എന്നാൽ അതിൻറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെതന്നെ നിമിഷനേരംകൊണ്ട് ഏത് കറയും നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മഷിയുടെ കറയാണ് വസ്ത്രത്തിൽ വീണത് എങ്കിൽ തക്കാളി മുറിച്ച് തേച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും. തീപ്പൊരി വീണ് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് പാട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറു ഉള്ളിയോ സവാള യോ തേച്ച ഉരച്ചാൽ മതിയാകും. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ കറക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് ആണ് നമ്മൾ കറകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. ആ മാർഗങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.