ഭംഗിയുള്ള ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾക്ക് ഉടമകൾആവാൻ ഇനിഇതു മതി

വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എങ്ങനെ ലിപ് ബാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 100% റിസൾട്ട് വരുന്ന ഒരു മിശ്രിതമാണ് ഇത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായി നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള 2ചേരുവകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

ലിപ് ബാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് ബീറ്റ്റൂട്ട് ആണ്. ഇത് ചെറുകഷണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയതിനുശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത് ജ്യൂസ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിൻറെ നീര് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ട അടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റ്‌റൂട്ടിന് ഈ ജ്യൂസ് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ലിപ്ബാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.