എനർജിഡ്രിങ്കുകൾ കുടിക്കുമ്പോൾശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നദോഷങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ

എനർജി ഡ്രിങ്കിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടം പലതാണ്. മുൻപ് നഗരങ്ങളിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും മാളുകളിലും മാത്രമായി ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ ഇന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കായിക മത്സരങ്ങളിലും മറ്റും ആയി പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ പാനീയം ഇന്ന് കൗമാരക്കാർക്ക് പ്രിയം ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഉന്മേഷം ലഭിക്കുന്നതിനായി കഫൈൻ ഈ ഡ്രിങ്കുകളിൽ കൂടുതലായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുക അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഓക്കാനം ചർദ്ദി അതുപോലെ ഹൃദ്രോഗം മുതൽ മരണം വരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന കഫൈൻ കാരണമാകുന്നു.

പതിവായി ഈ പാനീയം കഴിക്കുന്നവരുടെ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നതിനാൽ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭം അലസാനുള്ള സാധ്യത മുതൽ ഹൃദ്രോഗം വരെ വരാനുള്ള സാധ്യത വരെ ഇത് കുടിക്കുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. അമിതവണ്ണവും ദഹനക്കുറവും ഗ്യാസിന് പ്രശ്നവും കൂട്ടുകാരെ പോലെ നമ്മുടെ ഒപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാകും. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് എനർജി ഡ്രിങ്ക് കഴിക്കുന്ന കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.