മുടിമൂന്നിരട്ടിയായി വളരാൻ ഇനിതാളി ഉപയോഗിക്കൂ

മുടി നന്നായി വളരാനും മുടി നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള് വെക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കാളി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് കഞ്ഞിവെള്ളവും ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും മാത്രമാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും മാറാത്ത മുടികൊഴിച്ചിൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ.

ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ ഒരു താൾ തയ്യാറാക്കാനായി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ചെമ്പരത്തി ആണ്. ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. താളി ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.