മുഖത്തെഎത്ര ഇരുണ്ട നിറവുംമാറ്റി ഒറ്റയൂസിൽ തന്നെ വെളുപ്പിക്കാം

കാപ്പി പൊടി ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫെയ്സ് പേക്ക് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാക്കി കാട്ടിത്തരുന്നത്. ഇത് ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് തരുന്നതാണ്. എല്ലാവിധ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻറെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. മുഖത്തെ കറുത്ത കലകൾ എല്ലാം മാറ്റി നല്ലരീതിയിൽ നിറം വയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് കാപ്പിപ്പൊടി ആണ്. ഏതു കാപ്പിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു സ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കാപ്പി പൊടിയുടെ ഗുണങൾ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.