ചർമ്മസംബന്ധമായ എല്ലാപ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റാൻ ഈസ്ക്രബ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി

ഒരു അടിപൊളി ഫെയ്സ് സ്ക്രബ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരുന്നത്. സ്കിൻ നിൻറെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചർമത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ മാറ്റുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. മുഖക്കുരു മുഖക്കുരു വന്നതിൻറെ കറുത്ത പാടുകൾ മുഖത്തെ കറുത്ത കുത്തുകൾ അതൊക്കെ മാറ്റി തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്ക്രബ് കൂടിയാണ് ഇത്.

നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ട് ആണ്. ബീറ്റ് റൂട്ട് തൊലി ഒക്കെ കളഞ്ഞതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ക്രബ്ബ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.