മുടി കൊഴിച്ചിൽ പൂർണ്ണമായും അകറ്റാൻഇതാ ഒരുഎളുപ്പ മാർഗം

മുടികൊഴിച്ചിൽ പൂർണ്ണമായും മാറികിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഇനി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് അരി കഴുകിയ വെള്ളം ആണ്. ചോറുവയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് അരി കുതിരാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിലിട്ടു വച്ചിരുന്നു. ആ വെള്ളം ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ആദ്യം രണ്ടു തവണ അരി കഴുകിയ വെള്ളം കളയേണ്ട താണ്. മൂന്നാമത്തെ വട്ടം ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ആണ് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത്. അരി കഴുകിയ വെള്ളത്തിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം. ചിലർക്ക് കഞ്ഞി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് യാതൊരുവിധ സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ലാത്ത അരി കഴുകിയ വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.